Uanset om man er erfaren eller nybegynder i henhold til rygning af e-cigaret, vil det være en udfordring at finde ud af, hvilken e-cigaret man skal vælge sig, og dette kommer blandt andet af det store marked, der i løbet af de seneste år har vundet stort ind. En e-cigaret er meget personlig og bør derfor også vælges i forhold til individuelle præferencer og behov, hvilket både er gældende får design såvel som for betjeningsvenlighed og lignende.

E-cigaretten fås i forskellige farver og designs

Der findes online et utroligt stort udvalg af e-cigaretter, hvilket også afspejler sig i de mange forskellige farver og kombinationer heraf, der findes på markedet. Det er muligt at få farver som gul, rød, grøn og lyserød, mens man også kan vælge nogle mere klassiske farver såsom hvid, stålfarvet eller sort, såfremt dette skulle være ønskeligt. Man vil i mange forskellige situationer blive set med sin e-cigaret på sig, hvorfor det kan være en fordel at finde en, der er af et design, an kan se sig selv benytte, hvorfor man egentlig ikke skal undervurdere betydningen af e-cigarettens udseende. Dette er gældende for både farve og form, der fås i mange forskellige varianter, hvilket naturligvis skal imødekomme de krav, ønsker og behov, man end måtte have hertil.

Størrelsen afhænger af typen – bør overvejes i forhold til behov

Der findes forskellige typer af e-cigaretter, der har forskellige størrelser og niveauer af sværhedsgrad i betjeningen, hvilket skal afstemmes i henhold til de krav, der end måtte være. Skal man have e-cigaretten i sin lomme i jakken, kan det være en fordel at vælge en mindre variant i form af e-cigaretten med tankbeholder, cigalike eller engangscigaretten, der også alle er forholdsvis lette at betjene. Har man større lommer, eller har man ofte en taske med rundt, kan man vælge sig en lidt større model, hvilket eksempelvis kunne være den såkaldte mod, der er en smule større end e-cigaretten med tankbeholder, mens varianten, mod, også har en smule flere funktioner, og derfor er denne også en smule sværere at betjene. Dette bør man afstemme i forhold til det niveau, man selv er på, hvorefter man kan opgradere, såfremt man bliver mere rutineret. De forskellige modeller giver også forskellige mængder af røg, hvor e-cigaret med tankebeholder og mod er de mest kraftige varianter, der giver mest damp, og de to mindre modeller giver en smule mindre damp pr. inhalering. Se her for at blive klogere og for at vælge den rette e-cigaret til dine behov og krav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *