Betaler du ikke dine regninger, vil du med stor sandsynlighed havne i RKI på et eller andet tidspunkt. Det gælder både i forhold til gæld til det offentlige og til private virksomheder. Men hvornår må et firma egentlig registrere dig i RKI, og hvem kan se informationerne? Det kan du blive klogere på her siden.

Her må et firma registrere dig i RKI

Et firma kan ikke bare registrere dig i RKI, hvis de kun har sendt en rykker. Der er nogle klare krav, der skal være opfyldt, før du må registreres i RKI. Disse krav afhænger af, hvilken type virksomhed du skylder penge. Nedenfor gennemgår vi de forskellige former for virksomheder, samt hvilke krav der gør sig gældende. Kravene er gældende i skrivende stund og vil med stor sandsynlighed blive ændret i fremtiden.

Gæld til staten

Gæld til staten kan for eksempel være gæld til Skat, kommunen eller lignende. For at staten kan indberette dig til RKI, skal du have en gæld på minimum 7.500 kroner. Et andet krav er, at der skal gå mindst 4 uger fra varsel om RKI, til at du rent faktisk må blive registreret.

Gæld til finansielle virksomheder

De finansielle kategorier dækker for eksempel over banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og så videre. Før en registrering kan finde sted, skal der være afsagt dom, før du kan blive registreret i RKI. Samtidig skal du skylde et beløb på mindst 1.000 kroner. Et eksempel kunne være et lån trods RKI, et banklån eller andet, hvor du ikke har overholdt indbetalingsfristen. Lån er generelt et af de steder, hvor mange havner i RKI. Det sker typisk ved forbrugslån, hvor kravene for at blive godkendt er relativt lave sammenlignet med andre lånetyper.

Gæld til firmaer

Har du skrevet under på, at du skylder penge, eller hvis der er afsagt dom i retten, kan du blive registreret i RKI af private firmaer. Du skal her skylde minimum 1.000 kroner, før en registrering kan finde sted. Bliver disse krav ikke overholdt, kan et firma registrere dig i RKI efter 3 rykkere. Der skal i den sidste rykker varsles om en registrering samt angives en frist for dette. Her skal beløbet mindst være 200 kroner, og du skal også her erklære dig enig i din gæld.

Hvem kan se min registrering?

Mange tror fejlagtigt, at det er alle, der kan se, hvis du står i RKI. Sådan er det dog ikke. RKI er en database for virksomheder, der er medlemmer. Det er altså ikke hvem som helst, der bare kan gå ind at kigge. Samtidig kan virksomheder heller ikke bare tjekke, om du er i RKI. De må kun slå dig op, hvis du rent faktisk vil købe noget af dem.